Stichting Amonet

theater, (bouw)kunst en muziek

Doelstelling

 Festival Worteldagen wordt georganiseerd door Stichting Amonet, zij is een stichting zonder winstoogmerk. Stichting Amonet is opgericht in april 2006 en zetelt in Norg, gemeente Noordenveld, provincie Drenthe. Ze heeft een bestuur van vijf personen, waaronder een voorzitter, penningmeester en drie algemene leden.

De doelstelling van Amonet is het stimuleren en organiseren van activiteiten op het gebied van theater, (bouw)kunst en muziek, met name voor studenten, (jonge) uitvoerende kunstenaars en aankomend talent in genoemde disciplines. Ze tracht haar doel te verwezenlijk door samen te werken met (onderwijs)instellingen die op deze gebieden werkzaam zijn.

Dit zijn de

Werkzaamheden van Stichting Amonet

 

  • Een platform bieden voor (jonge) uitvoerende kunstenaars.
  • Organiseren van culturele activiteiten, festivals en workshops voor publiek.
  • Kunstenaars tijd, ruimte, facilitaire en logistieke omstandigheden, inspiratie, ondersteuning en praktijkervaring bieden. Daardoor krijgen zij de kans in korte tijd een grote ontwikkeling door te maken en versterken zij de basis voor de toekomst als uitvoerend kunstenaar.
  • Het verzorgen van interactie tussen deskundigen uit het werkveld, de kunstopleidingen, de studenten en afgestudeerde starters. Hierdoor wordt een inhoudelijke basis gelegd voor verdere samenwerking. Stichting Amonet investeert op deze wijze in een dynamisch, boeiend en bloeiend cultuurlandschap in de gemeente Noordenveld en draagt daardoor bij aan de opbouw van het culturele landschap in de noordelijke provincies. De centrale ligging van Norg speelt hierbij een belangrijk rol.
  • Samenwerken met bewoners en bedrijven uit de gemeente Noordenveld, waardoor er een unieke betrokkenheid ontstaat. Zij stellen locaties beschikbaar en zijn zo getuige van het ontstaan van het werk van de uitvoerende kunstenaars.

Naast Festival Worteldagen organiseert Stichting Amonet ook het evenement Folly Art Norg. Een wandelroute van zeven kilometer in de Drentse natuur met elke paar honderd meter een folly. Een folly is een bouwwerk met opzet zonder functie, landschap art, vermaak architectuur en kunst in de openbare ruimte. Het is een jaarlijks terugkerend evenement in heel de maand augustus en viert haar eerste lustrum in 2023.