Festival Worteldagen

Vreemde Gezichten

7 t/m 10 juni 2019 - Pinksteren

Stichting Amonet

Doelstellingen:         logo Amonet

Het stimuleren en bevorderen van activiteiten op het gebied van theater, (bouw)kunst en muziek in Nederland, zulks met name voor aankomend talent.

Te verwezenlijken door:

- Samen te werken met (onderwijs) instellingen welke op genoemde gebieden werkzaam zijn.

- Het organiseren van festivals, workshops en/of werkplaatsvormen, waarbij uitvoering kan worden gegeven aan genoemde activiteiten.

 

Wil je meer lezen / weten over stichting Amonet, ga dan naar www.amonet.nl . Deze website geeft vooral de historie weer van de afgelopen jaren en alle activiteiten van de stichting.

    

Kleinschalig beeldend locatietheater festival - Worteldagen 2019 - 7 t/m 10 juni