Festival Worteldagen

thema   -  Tijd

21  t/m 24 mei 2021 - Pinksteren

Sponsoren en Subsidie

Stichting Amonet, de organisator van Worteldagen, is een goed doel stichting en heeft geen winst oogmerk. De stichting draait volledig met vrijwilligers, inclusief het festivalteam en het bestuur.

In het lustrum jaar 2015 waren er diverse sponsoren en subsidie verstrekkers.

In de daarop volgende jaren waren het vooral de 50 Vrienden en de gemeente Noordenveld met een bijdrage die het festival financieel extra ondersteunden. De extra financiële steun wordt vrijwel steeds gebruikt voor materiële investeringen om het verblijf voor de studenten en de organisatie te verbeteren.

Subsidie verstrekkers 2018:

Gemeente Noordenveld; Provincie Drenthe;

 

   

Soms leuk, soms gezellig en soms ook juist schokkend! Maar kunst hoeft niet altijd in leuke hapklare brokken te komen.

Kleinschalig beeldend locatietheater festival - Worteldagen 2021 - 21 t/m 24 mei